وقفه...

«وقتی با یک فرد فضول که در امور بی‌ربط دخالت می‌کند، مواجه شدی به خوبی از آن موقوف بیرون شو، بدون این که او را جریحه‌دار کنی».