صفحه نخست اخلاق اسلامی از زندگی ات لذت ببر آموزش فرد برای استفاده از این راهکار...

آموزش فرد برای استفاده از این راهکار...

«تعامل یعنی مجاهده با نفس در آزادی از دخالت در کار دیگران، ابتدا خسته‌کننده است، اما در پایان آرام‌بخش است».