وجهه نظر...

«با مردم سخنانی را به میان بیاور که از شنیدن آن لذت می‌برند نه آنچه را که تو از بازگوکردن آن لذت می‌بری».