٩٧- فضیلت سوره بقره

عن أَبي هريرةَس أَنَّ رسولَ اللَّهِ ج قال: «لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِر، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِن الْبيْتِ الَّذي تُقْرأُ فِيهِ سُورةُ الْبقَرةِ». [رواه مسلم]

از ابوهریرهس روایت است که: رسول الله ج فرمود: «خانه های خود را گورستان نسازید، همانا شیطان از خانه ای که در آن سوره ی بقره خوانده شود، می گریزد».