۶٧- زینت مردان

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى». [متفق علیه]

ابن عمرب می گوید: نبی اکرم ج فرمود: «با مشرکین مخالفت کنید؛ سبیل ها را کوتاه کنید و ریش-ها را بگذارید».