صفحه نخست حدیث و سنت صد وصیت پیامبر ۴۶- بجا آوردن شکر نعمت های الهی

۴۶- بجا آوردن شکر نعمت های الهی

عَنْ أَنَسٍس عَنِ النَّبِيِّ ج قَالَ: «إنَّ اللَّه لَيرضي عنِ العبْدِ يَأْكُلُ الأكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَليْهَا، وَيَشْرب الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا». [رواه مسلم]

از انسس روایت است که نبی ‏اکرم ج فرمود: «همانا خداوند از بنده ای راضی می-شود که چون لقمه ای بخورد، حق تعالی را بر آن ثنا گوید و چون آب بیاشامد، حق تعالی را بر آن ثنا گوید».