صفحه نخست حدیث و سنت صد وصیت پیامبر ۱٧- مقام تواضع و فروتنی

۱٧- مقام تواضع و فروتنی

عِنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارٍس قَاْلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ج: «إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». [رواه مسلم]

از عیاض‌ بن حمارس روایت شده است که: پیامبر ج فرمودند: «خداوند به من وحی فرمود که نسبت به همدیگر متواضع باشید، تا کسی بر دیگری تفاخر نکند و یکی بر دیگری ستم روا ندارد».