صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۵- اغماض و چشم‌پوشی از بعضی اشتباهات زن در صورتی‌ک...

۵- اغماض و چشم‌پوشی از بعضی اشتباهات زن در صورتی‌که سبب اخلال در شریعت نگردد.

دلیل بر این حق این حدیث پیامبر ج است که فرمودند: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» [۳۱۸]. «هیچ مرد مؤمن و مسلمان یک زن مسلمان را بطور کلی و مطلق بد و مبغوض نه بیند زیرا اگر چنان اتفاق بیفتد که یک خصلت او را بد و ناپسند بداند خصلت خوب دیگری حتما دارد که از آن خوش و راضی خواهد شد».

[۳۱۸] صحیح مسلم، کتاب الرضاع، باب الوصیة بالنساء. ص: ۱۰۹۱ شمارۀ حدیث: ۱۴۶۹.