صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۳- همبستری با همسر، و یا بر‌آورده ساختن غریزۀ جنسی...

۳- همبستری با همسر، و یا بر‌آورده ساختن غریزۀ جنسی زن:

طوری‌که مرد به جماع و همبستری تمایل دارد، همچنان زن به اساس طبیعت و سرشت بشری خود و به خاطر حاصل‌شدن عفت و پاکی نفس به جماع و همبستری ضرورت داشته، میل دارد تا گاه و بیگاهی با شوهرش همبستر گردد، و از همینجا است که شریعت اسلام بر زن و شوهر لازم گردانیده است تا در وقت تمایل هر یک از جانبین، بقدر امکان خواهش جانب دیگر را بر‌آورده سازد.

لذا جمهور علما بر این نظر‌اند که مرد در هر باری که عادت ماهانۀ زن برطرف می‌گردد، باید حد اقل یکبار با وی همبستر گردد، و دلیل‌شان این قول خداوند است که می‌فرماید:

﴿فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ [البقرة: ۲۲۲].

«بعد از اینکه زن‌ها از عادت ماهانگی پاک شدند به طوری‌که خداوند شما را به آن امر کرده است با آن‌ها آمیزش نمائید».

و پیامبر گرامی اسلام عثمان بن مظعون را زمانی‌که خواست تمام اوقات زندگی‌اش را برای عبادت وقف نماید، توصیه نموده فرمودند: «...وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» [۳۱۶]. «اهل و فامیلت بر تو حق دارد».

[۳۱۶] صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب حق الأهل فی الصوم ص: ۴۰ شمارۀ حدیث: ۱۹۷۷.