صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۱۶- عدم مطالبه‌نمودن طلاق:

۱۶- عدم مطالبه‌نمودن طلاق:

زن باید به ادامه‌دادن زندگی زنا شوهری علاقه و رغبت داشته بدون مجوز شرعی و قانونی مطالبه اخذ طلاق را ننماید. چنانچه پیامبر ج این عمل را مذمت نموده فرمودند: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» [۳۱۰]. «هر زنی‌که از شوهرش بدون عذر و یا دلیل مطالبه طلاق را نماید پس از خوشبویی جنت بر وی حرام می‌گردد».

[۳۱۰] سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق فی باب کراهیة الخلع للمرأة ص: ۶۶۲ شمارۀ حدیث: ۲۰۵۵. الحدیث ضعیف لکن له شاهد من حدیث ثو بان ، روایت ابو داود وترمذی.