صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۱۰- شوهر و اولادش را خدمت نماید:

۱۰- شوهر و اولادش را خدمت نماید:

آنچه که تمام علما و فقها بر آن اتفاق نظر دارند این است که بخاطر تداوم نظام فامیلی و گسترش و تقویه محبت و دوستی بین زن و مرد، مستحب است تا زن شوهرش را خدمت نماید، زیرا این عمل از جملۀ معاشرۀ نیک شمار گردیده، و عدم خدمت زن احتمالا سبب بروز اختلاف و عدم تداوم زندگی خانوادگی می‌گردد، و بهمین سبب در روایات آمده است که پیامبر ج کار‌های خانه را در مابین حضرت علی و فاطمه ب تقسیم نموده بودند، و در نتیجۀ آن فاطمه ب کار‌های داخلی خانه را انجام می‌داد تا جایی‌که دستش در اثر آسیا آبله نموده بود [۳۰۴].

و همچنان اسماء دختر ابوبکر صدیق س و همسر زبیر بن العوامب می‌گوید که او تمام خدمت‌های خانۀ زبیر را اعم از خمیر نمودن وغیره انجام می‌داد تا جایی‌که اسپ شوهرش را هم آب می‌داد و برایش علف تهیه می‌کرد [۳۰۵].

اما اگر عرف و عادت طوری باشد که زن قبل از ازدواج در خانه پدر و مادرش به خدمت می‌پرازد، پس در این صورت نظر فقها و ائمۀ چهار‌گانه این است که خدمت نمودن زن در خانۀ شوهرش از جملۀ واجبات زن به حساب می‌رود [۳۰۶].

[۳۰۴] صحیح البخاری، کتاب النفقات، باب عمل المرأة فی بیت زوجها ص: ۱۱۶۳ شمارۀ حدیث: ۵۳۶۱. [۳۰۵] صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب الغیرة ص: ۱۱۳۳شمارۀ حدیث: ۵۲۲۴. [۳۰۶] المبسوط از سرخسی ۵/۱۸۱، والمغنی از ابن قدامه ۷/۵۶۹.