صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۴- آرایش و زینت زن برای شوهر:

۴- آرایش و زینت زن برای شوهر:

یکی از اسباب و عوامل مؤثر ازدیاد میل و رغبت مرد به طرف زن پاک و آراسته بودن سیمای ظاهری زن است. پس بر زن هشیار و با احساس لازم است تا در پهلوی رویه و معاشرۀ نیک و با داشتن سیمای نیک باطنی با استعمال نمودن ابراز زینت و آرایش مشروع و تنظیف و پاک نگهداشتن سر و صورتش سیمای ظاهری‌اش را مزین و خوب جلوه دهد.

چنانچه پیامبر ج داشتن همین صفت را یکی از علایم خوبی زن برشمرده فرمودند:

«الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ...» [۲۹۷]. «زن صالح و نیک زنی است که همزمان با افتیدن نظر شوهرش بروی دلش شاد شود و از امر و فرمان وی اطاعت کند».

[۲۹۷] (صحیح) سنن نسائی، کتاب النکاح، باب أی النساء خیر ص: ۶۸ شمارۀ حدیث: ۳۲۳۱.