۱- حق پروردگار متعال:

آیۀ کریمه نخست مردم را به عبادت و بندگی پروردگار و ترک شرک دعوت می‌دهد که طبق تعبیر پیامبر ج در حدیث متفق علیه حق مخصوص خالق بر بندگان می‌باشد: «حَقُّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا». «حق خداوند بر بندگان اینکه او را به یگانگی عبادت بکنند، و هیچ چیز را شریک او قرار ندهند».

و این دعوت سرخط دعوت قرآنی و ریشۀ اصلی تمام برنامه‌های اسلامی است، زیرا دعوت به توحید و یکتا‌پرستی روح را پاک، نیت را خالص، اراده را قوی و تصمیم را برای انجام هر برنامۀ مفید محکم می‌سازد.