صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه (۳۷) نصوص وارده در مذمت غلو و افراط‌گرایی

(۳۷) نصوص وارده در مذمت غلو و افراط‌گرایی

در درس گذشته پیرامون تاریخچۀ غلو و برخی معیار‌های شناخت آن صحبت به عمل آمد، اکنون در درس امروزی برخی آیات وارده در مذمت غلو را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.