صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه تعریف لغوی و اصطلاحی نفاق:

تعریف لغوی و اصطلاحی نفاق:

در مورد تعریف لغوی نفاق دو احتمال و نظر وجود دارد:

۱- نفاق مصدر «نافق» است «نافق، ینافق، نفاقا ومنافقة» از کلمۀ «نافقاء» گرفته شده است که یکی از سوراخ‌های لانۀ یربوع [۲۲۰] است، که اگر در یکی از سوراخ‌ها دنبالش کنند، از سوراخ دیگر فرار می‌کند.

۲- احتمال دوم این است که نفاق از نفق گرفته شده، و نفق عبارت از غار کوچکی است که حیوانات در آن پنهان می‌شوند [۲۲۱].

[۲۲۰] یربوع حیوانی است شبیه موش. [۲۲۱] النهایة از ابن اثیر (۵/۹۸).