صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه آیا روز عاشورا روز سیاه و بدبختی است؟

آیا روز عاشورا روز سیاه و بدبختی است؟

از این حدیث دانسته می‌شود که روز عاشورا روز پر میمنت و مبارک می‌باشد و تمام مسلمانان را می‌باید که به تأسی از حدیث فوق و سنت قولی و فعلی پیامبر ج ، و همچنان بخاطر انجام‌دادن شکر نعمت نجات موسی ÷ و غرق‌شدن فرعون ظالم و مستکبر، در صورت امکان عاشورا را با یک روز قبل و یا بعد روزه بگیرند.

اما با تأسف طوری‌که همه می‌دانیم در بخش از نقاط کشور ما و همچنان در بخش از کشور‌های جهان برخی از گروه‌های که خود را مسلمان و از امت محمد ج می‌دانند، روز عاشورا را روز بسیار بد و شؤم و نکبت بار می‌دانند.