صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه عید را چرا عید نامیده شده است؟

عید را چرا عید نامیده شده است؟

در مورد اینکه عید را چرا عید نامیده شده است باید گفت که: چون عید بمعنای عودت و بازگشت است، و این دو عید هم همه ساله به شکل مکرر و پیهم بر مسلمانان عودت و بازگشت می‌نمایند، و با خود فرصت مسرت و خوشی را بر مسلمانان نیز بر می‌گردانند، و همچنان خداوند متعال بر بندگانش در نتیجۀ گرفتن فریضۀ روزه و انجام‌دادن اعمال حج احسان و نیکی می‌نماید، و نیز نعمت‌های سرشار و بی‌پایان خداوند متعال به بندگانش در ایام عید مجددا بر میگردد، طوری‌که عملا مشاهده می‌گردد انسان در یک دورۀ مکمل روزۀ ماه مبارک رمضان از برخی نعمت‌ها در طول روز محروم می‌شود، اما همزمان با فرا رسیدن روز عید این نعمت‌ها نه تنها بر مردم توانگر میسر می‌شود، بلکه مردم ناتوان نیز به وسیلۀ صدقۀ فطر از آن مستفید گردیده و در عید قریان از نعمت گوشت قربانی برخوردار گردیده، و بدین وسیله خوشی و مسرت ایشان افزایش می‌یابد.

همچنان حاجی و یا حج‌کننده بعد از یک دوره محرومیت در هنگام احرام، از همه نعمت‌های‌که محروم بوده برخوردار می‌گردد.