صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۲- رمز ارتباط امت اسلامی با ابراهیم و مراکز دینی:

۲- رمز ارتباط امت اسلامی با ابراهیم و مراکز دینی:

همچنان حج رمزی است که از ارتباط امت اسلامی با پدر‌شان ابراهیم ÷ بازگو می‌کند، زیرا شعایر او را احیا نموده، و به خانۀ که او بنا کرده، طواف می‌نمایند.

و به این ترتیب ارتباط امت اسلامی را با ابراهیم و مراکزی‌که بنا نموده تقویت نموده، و این احساس را زنده می‌نماید که: این مناطق وطن روحی او بوده، و قبلۀ جسم و جان و نقطۀ آغاز تمام خواسته‌ها و آرزوهای وی می‌باشد.