ویژگی‌های رمضان:

ماه مبارک رمضان دارای ویژگی‌هایی است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

۱- نزول قرآن و بعثت پیامبر اسلام ج در این ماه.

۲- وجوب روزه به مدت یک ماه.

۳- نماز تراویح و قیام رمضان.

۴- وجود شب قدر در شب‌های رمضان.

۵- شیطان‌های سرکش در این ماه بسته می‌شوند.

۶- وجوب پرداخت زکات فطر.

از ویژگی‌های رمضان پرداخت زکات فطر است که به مناسبت پایان ماه مبارک و شکرانۀ این نعمت بزرگ و توفیق عبادت و همدردی با فقرا و مستمندان در روز عید مشروع شده است که برای هر نفر، دادن یک صاع (۵/۲ کیلوگرام) از قوت غالب شهر «گندم یا برنج» بر همۀ مسلمانان واجب است.