۱- نماز سبب آرامش قلب:

نماز روح انسان را آرام و مطمئن می‌سازد، زیرا هنگامی‌که روح انسان با پروردگارش رابطۀ نداشته باشد، آثار وحشت، هراس، شکست و بدبختی و عدم قناعت بر او غلبه کرده، و در فکر زدودن این وحشت و هراس از طریق سرگرمی‌های نامشروع و پیروی از تمایلات نفسی می‌افتد که در نتیجه زندگی را در نهایت اضطراب، و وحشت سپری می‌نماید.

نماز روح امید را در انسان به وجود می‌آورد، و او را و ادار می‌سازد تا تمام خواسته‌های خود را از پروردگارش بخواهد، زیرا انسان هنگامی‌که در برابر مشکلات طاقت فرسا قرار گرفته، و نیروی خود را در برابر آن عاجز می‌بیند، نیاز به تکیه‌گاهی دارد که قدرت و توانائی او نامحدود و بی‌انتها باشد، نماز او را با چنین مبدئی مربوط می‌سازد، و با اتکا بر او میتواند با روحی مطمئن و آرام امواج مشکلات را در هم بشکند.

پیامبر ج با مشکلی روبرو میشد به نماز رو می‌آورد، و به بلال دستور میداد تا اذان بگوید: «يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا» [۶۸]. و نیز می‌فرمود: «...جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» [۶۹]. «روشنی چشم من در نماز قرار داده شده است».

[۶۸] روایت ابو داود با سند صجیج. [۶۹] روایت نسایی با سند صحیح.