صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ۴- نماز، باعث کفارۀ گناهان:

۴- نماز، باعث کفارۀ گناهان:

ابو هریره می‌گوید: رسول الله ج فرمود: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» [۶۴].«نمازهای پنج‌گانه و جمعه تا جمعۀ دیگر و رمضان تا رمضان دیگر باعث کفارۀ گناهانی می‌شود که حد فاصل آن‌ها انجام گرفته است. البته گناهان کبیره از این قاعده مثتسنی هستند (و نیاز به توبه دارند)».

[۶۴] روایت مسلم.