حکم شرعی زیارت قبور:

زیارت قبور برای مردان بمنظور پند‌گرفتن و یاد‌آوری آخرت نه تنها یک عمل مشروع بلکه مستحب می‌باشد. البته بشرط اینکه زائر عقیدۀ توحیدی داشته، و در هنگام زیارت از چیزیکه موجب غضب خداوند متعال شود، مانند: حاجت و کمک‌خواستن از صاحب قبر، سجده و انحنا بر قبر و امثال آن، خود داری نماید [۴۰].

اما در حق زنان علما اختلاف نظر دارند، طوری‌که برخی از ایشان بسبب نرم‌دلی و کم‌صبر و یا بی‌صبر بودن زنان که شاید مرتکب برخی اعمال نامشروع مانند نوحه و بلند‌کردن سر و صدا شوند ناجایز، و برخی دیگر بسب عام بودن دلیل مشروعیت جایز دانسته، و گروه سوم جو از آن را به زنان، مقید به برخی شروط دانسته‌اند.

چنانچه امام نووی همین نظر سوم را نظر اکثریت قرار داده، گفته است: «الأكثر على جو از ذلك مع أمن الـمخالفة الشرعية، في قولها، وفي صورة خروجها».

یعنی جو از رفتن زن به زیارت در صورتی است که زن در هنگام زیارت از قول و گفتار خلاف شرع، و در هنگام بیرون‌شدن از خانه از اختیار نمودن هیئت و صورت غیر شرعی خود داری نماید.

[۴۰] مختصر فقه از قرآن و سنت ص: ۲۵.