صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ب- میانه ‌روی اسلام در عبادات:

ب- میانه ‌روی اسلام در عبادات:

اسلام همانگو نه که در اعتقاد میانه و وسط است، همچنان در زمینهء عبادات و شعایر خود، میان ادیان و اندیشه‌هایی‌که جنبۀ عبادت و پارسایی را از فلسفه و تکالیف‌‌شان زدودند، مانند اندیشهء بودائی که تکالیف‌اش محدود به جنبۀ اخلاقی انسان می‌باشد، و میان ادیان و روش‌هایی‌که پرداختن به عبادت و دنیا گریزی و ترک فعالیت تولیدی را از پیروان‌شان می‌خواهند، مانند: رهبانیت مسیحی.

اسلام، مسلمانان را به انجام شعایرى در روز مانند نماز، یا در سال مانند روزه، یا در تمام عمر یکبار حج مکلف مى‌سازد، تا همواره مرتبط با خداوند باقى بمانند و پیوسته مورد رضایت و پسند او باشند، سپس آنان را براى کسب و کار و تلاش تولیدى مرخص مى‌کند تا به عنوان افراد تلاشگر و تولید کننده به فعالیت در گوشه و کنار زمین بپردازند و از نعمت‌هاى خدا دادى استفاده کنند.