صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی خطبه های جمعه ضرورت دین برای جامعه و یا عوامل تدین وگرایش به دین...

ضرورت دین برای جامعه و یا عوامل تدین وگرایش به دین:

ضرورت دین را برای جامعه می‌توان در چند نقطه بیان داشت: