شباهت شیعیان با مسیحیان

اما از شباهت مسیحیان با روافض که همگان می‌دانند:

مسیحیان مهری برای زنان در نظر ندارند و فقط از آنها استفاده می‌کنند و شیعیان هم متعه را جائز می‌دانند.

مسیحیان مراسم راهپیمایی دارند که صلیب بزرگی در دست دارند و روافض در جلوی دسته‌های سینه‌زنی‌شان علم می‌گیرند «که شبیه صلیب است».

مسیحیان در کلیساهایشان آواز می‌خوانند و بالا و پایین می‌پرند. روافض نیز در هیئت‌ها هروله می‌کنند «بالا و پایین می‌پرند» و نوحه‌هایی به سبک غنا می‌خوانند.

مسیحیان برای بزرگان‌شان مقبره می‌سازند و روافض نیز اینگونه‌اند.

مسیحیان از مجسمه‌ی مریم تبرک می‌گیرند و آن را می‌‌بوسند و روافض نیز علم، چوب دستی نگهبانان مقبره‌ها، ضریح و قبور و ... را می‌بوسند و از همه چیز تبرک می‌‌جویند.

مسیحیان آب بعضی نهرها را مقدس و پاک‌کننده می‌‌دانند و آنرا برای شفای امراضشان استفاده می‌‌کنند و روافض نیز از خاک کربلا برای شفا استفاده می‌‌کنند.

مسیحیان مراسم زنجیر زنی دارند و روافض نیز در عزای حسین س زنجیر می‌زنند.

جالب این است که بسیاری از روافض ادعا می‌‌کنند که مسیحیان در محرم همچون آنها عمل می‌‌کنند و در عزای حضرت امام حسین س شرکت می‌‌کنند، و این اعترافی از آنهاست ... .