باب ۲۶: اکثر اهل بهشت فقرا و اکثر اهل دوزخ زن هستند و بیان اینکه زنان براى مردان فتنه مى‌باشند

۱٧۴۳ ـ حدیث: «أُسَامَةَس عَنِ النَّبِيِّ ج، قَالَ: قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ، قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ» [۴٧۴].

یعنی: «اُسامهس گوید: پیغمبر ج گفت: بر در بهشت ایستادم دیدم اکثر کسانى که داخل آن مى‌شوند فقرا و مساکین مى‌باشند، اشخاص ثروتمند و خوشبخت دنیا هنوز براى حساب بر در بهشت متوقف شده بودند، امّا به آن‌ها که اهل جهنم بودند دستور داده شد تا وارد شوند، بر در جهنم ایستادم دیدم اکثر اهل دوزخ زن هستند».

۱٧۴۴ ـ حدیث: «أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍس عَنِ النَّبِيِّ ج، قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ، مِنَ النِّسَاءِ» [۴٧۵].

یعنی: «اُسامهس پسر زید گوید: پیغمبر ج گفت: هیچ فتنه و آزمایشى مشکل‌تر و مضرتر از زنان براى مردان نمى‌بینم».

(مسلّماً انسان در برابر دو احساس درونى خود بسیار ضعیف و ناتوان است، اوّلى: احساس تمایل جنسى، دومى: حس پول و مقام‌پرستى، هرگاه این دو یا یکى از آن‌ها بر انسان غلبه نماید حتماً او را به بیراهه مى‌کشاند و شخصیت و معنویت او را تضعیف یا به کلّى نابود مى‌کند. به تجربه ثابت شده است، اکثر قریب به اتفاق هر جنایتى که در هر جا واقع مى‌شود یکى از این دو خصلت عامل اصلى آن مى‌باشد، البتّه تمایل جنسى بسیار حادّتر و خطرناکتر است و مبارزه با آن به جز با اتّکا به خدا و تقوا و عبادت بسیار دشوار است صدق رسول الله که مى‌فرماید: دشوارترین و خطرناکترین پیروزى در آزمایش‌ها پیروزى مردان در آزمایش با زنان است).

[۴٧۴] أخرجه البخاري في: ۶٧ كتاب النُّكاح: ۱٧ باب ما يتّقى من شؤم المرأة. [۴٧۵] أخرجه البخاري في: ۶٧ كتاب النُّكاح: ۱٧ باب ما يتّقى من شؤم المرأة.