صفحه نخست حدیث و سنت ترجمه فارسی اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخان - جلد سوم باب ۴۴: خواهش و سفارش در کارهایى که حرام نیستند، س...

باب ۴۴: خواهش و سفارش در کارهایى که حرام نیستند، سنّت است

۱۶۸۶ ـ حدیث: «أَبِي مُوسىس قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ج، إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ج، مَا شَاءَ» [۴۱۶].

یعنی: «ابو موسىس گوید: هر وقت سائلى پیش پیغمبر ج مى‌آمد و یا چیزى از او درخواست مى‌شد (به اصحاب) مى‌گفت: برایش خواهش کنید و او را سفارش نمایید تا مأجور شوید، خداوند خواسته خود را بر زبان پیغمبرش تحقق مى‌بخشد».

(ابن حجر عسقلانى در فتح البارى مى‌گوید: این حدیث مسلمانان را تشویق مى‌نماید که در کارهاى خیر شخصآ شرکت نمایند و یا وسیله و سبب انجام کار خیر باشند. یکى از کارهاى خیر خواهش و سفارش نمودن انسان‌هاى ضعیف به انسان‌هاى قدرتمند است، سفارش مگر براى جلوگیرى از اجراى حدود شرعى باشد و الّا براى تمام کارهاى دیگر مستحب است چون انسان دچار نسیان و اشتباه مى‌شود، امّا سفارش براى کسانى که بر فساد اصرار دارند و براى نفع شخصى مى‌خواهند جامعه را به فساد بکشانند جایز نیست).

[۴۱۶] أخرجه البخاري في: ۲۴ كتاب الزّكاة: ۲۱ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.