باب ۲۳: خوشبو نمودن و رنگ کردن مو با زعفران براى مردان ممنوع است

۱۳۶۱- حدیث: « أَنَسٍس قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ج، أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ».

یعنی: «انسس گوید: پیغمبر ج مردان را از خوشبو کردن خود با زعفران و رنگ کردن موهایشان با آن منع مى‌کرد».