باب ۳۴: انسان باایمان چون قانع است مثل کسى است که یک معده دارد و زود سیر مى‌شود، ولى کافر چون حریص و طمعکار است مانند این است که هفت معده داشته باشد که هرگز سیر نمى‌شود

۱۳۳۴- حدیث: «ابْنِ عُمَرَب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ج: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ يَأْكُلُ فِي سَبْعِةِ أَمْعَاءٍ» [۵۶].

یعنی: «ابن عمرب گوید: پیغمبر ج گفت: انسان باایمان، با یک معده غذا مى‌خورد، (یعنى قانع است و حرص و جوش ندارد و زود سیر مى‌گردد)، ولى کافر یا منافق داراى هفت معده مى‌باشد».

(یعنى کافر و منافق داراى طمع و حرص شدیدى هستند، و به هیچ چیزى قناعت نمى‌کنند مانند این است که هفت معده داشته باشند).

۱۳۳۵- حدیث: «أَبِي هُرَيْرَةَس أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكلُ كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً؛ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ج، فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» [۵٧].

یعنی: «ابو هریرهس گوید: یک نفر قبل از اینکه مسلمان شود پرخور بود، و همینکه مسلمان شد غذاى کمترى مى‌خورد، این موضوع را براى پیغمبر ج گفتند، فرمود: مسلمان با یک معده غذا مى‌خورد، ولى کافر با هفت معده غذا مى‌خورد».

[۵۶] أخرجه البخاري في: ٧۰ كتاب الأطعمة: ۱۲ باب المؤمن يأكل في معي واحد. [۵٧] أخرجه البخاري في: ٧۰ كتاب الأطعمة: ۱۲ باب المؤمن يأكل في معي واحد.