باب ۱۵: نوشیدن آب زمزم به حالت ایستاده

۱۳۱۵- حدیث: « ابْنِ عَبَّاسٍب قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ج، مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ » [۳٧].

یعنی: «ابن عباسب گوید: از آب زمزم به پیغمبر ج دادم، در حالى که ایستاده بود، آن را نوشید».

[۳٧] أخرجه البخاري في: ۲۵ كتاب الحج: ٧۶ باب ما جاء في زمزم.