پیشگفتار

الحمد لله رب العالـمين وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

برخی‌ها می‌پرسند که اگر خدا قدیم است و ابتدا و انتهایی برای وجودش نیست، پس در چارچوب تاریخ قرار می‌گیرد و باید از بین برود؟! و یا از جهتی دیگر می‌پرسند که اگر او خالق همۀ موجودات است چرا ظاهر و نمایان نمی‌شود؟! و دیگر اینکه اگر او خالق همۀ موجودات است، از آن جهت که (می‌دانیم) هر موجودی دارای خالقی است پس خودش چگونه به وجود آمده است؟!.

همۀ اینگونه سوال‌ها پیرامون آن است که خداوند خالق این جهان هستی است و خودش قدیم است. پس او خالق آن‌ها است و خودش همیشه بوده است. باید دانست که بر سر این موضوع استدلالی وجود دارد.