ثانیا: مسئول قتل حسین س کیست؟

می‌دانیم که لازمهی حکم نمودن بر یک چیز، داشتن تصوری صحیح و کامل از آن چیز است. برای آن که بتوانیم درباره‌ی مسببان قتل حسین س حکم صحیح و درستی ارایه کنیم، لازم است که به تمامی طرف‌های مسئول از قتل بپردازیم.

در شهادت حسین س طرف‌های متعددی دست داشتند، اگر به صورت جداگانه به هر طرف و اقداماتی که انجام داده‌اند بپردازیم به توفیق الهی به حقیقت خواهیم رسید، این طرف‌هایی که در قتل مشارکت داشته‌اند، سه گروه هستند: