صفحه نخست تاریخ اسلام حقیقت زندگی حسین شهید بحث اول: بیعت گرفتن برای یزید

بحث اول: بیعت گرفتن برای یزید

پیش از آنکه از مخالفت حسین س با بیعت یزید سخن بگوییم بر خود لازم می‌دانم که ابتدا درباره‎ی خود بیعت و عواملی که معاویه س را بر آن داشت، مطالبی را بیان کنم.