درس سی و هفتم: از حقوق مصطفی ج (۲)

در جلسه‫ی گذشته به برخی از حقوق پیک آسمان؛ پیامبر خدا ج بر امت اسلام اشاره کردیم. در اینجا به مواردی دیگر از مسئولیتهایمان در قبال آن مقام والا اشاره می‫کنیم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬