نام‌های مبارک آن حضرت ج

از جبیر پسر مطعم آمده است که آن حضرت ج فرمودند: «من نامهای متعددی دارم، من محمد هستم، و من «العاقب» ـ پیامبری که پس از او هیچ پیامبری نخواهد آمد ـ هستم» [۲].

از ابوموسی أشعری آمده است که گفتند: پیامبر خدا ج خودشان را با نام‌های مختلف برای ما معرفی کردند. و فرمودند: «من محمد و احمد و مقفی و حاشر و نبی التوبه، و نبی الرحمة هستم» [۳].

احمد محمود، ابوالقاسم محمد، عقل کل مخزن سر الهی، رازدار هشت و چار

همنشین «لی مع الله» معنی نون و القلم رهسپار «لیلة الاسری» سوی پروردگار

[۲] به روایت امام بخاری و امام مسلم نیشابوری. [۳] به روایت امام مسلم نیشابوری.