مدت اقامت حضرت عیسی÷:

در درباره‌ی مدت اقامت حضرت عیسی روایات مختلفی آمده، در برخی هفت سال، و در برخی چهل سال، ذکر شده است.

در صحیح مسلم آمده است:

«آنگاه خداوند عیسی بن مریم را می‌فرستد... پس بمدت هفت سال میان مردم می‌ماند» [۱۳۵].

و در روایات دیگر آمده:

«حضرت عیسی چهل سال در زمین می‌ماند، سپس وفات می‌کند، و مسلمانان بر او نماز می‌خواند» [۱۳۶].

از نظر ظاهر بین این دو روایت تعارض وجود دارد، اما در حقیقت تعارض نیست.

امام ابن کثیر می‌گوید:

روایات هفت سال، یعنی بعد از نزول از آسمان؛ هفت سال در زمین اقامت دارند، و روایاتی که بیشتر ذکر شده، مدت عمر ایشان قبل از رفتن به آسمان حساب شده است، چونکه در آنوقت ۳۳ ساله بودند، پس مجموعاً چهل سال می‌شود. والله اعلم [۱۳٧].

[۱۳۵] صحیح امام مسلم (۲٩۴۰). [۱۳۶] مسند احمد (۲/۵۳۵) و سنن ابو داود (۴۳۲۴). و حافظ ابن حجر در فتح الباری (۶/۴٩۳) آن را صحیح دانسته است. [۱۳٧] علامات یوم القیامة (از کتاب النهایة) ( ص۱۸٩).