هلاکت و قتل دجال

دجال بعد از اینکه در همه سرزمین‌ها، - بجز مکه و مدینه- می‌رود، و مردم را به فتنه می‌اندازد، و هیچ کس جز مؤمنان مخلص از شر فتنه او مصون نمی‌مانند، و بعد از چهل روز، سر انجام در سرزمین فلسطین در بیت المقدس نزد باب لد [۱۲۸] بدست حضرت عیسی÷ هلاک می‌شود.

در حدیث آمده است:

«هنگامی که دجال، عیسی بن مریم را می‌بیند، مانند نمک که در آب ذوب می‌شود، او ذوب می‌گردد، حضرت عیسی به دنبالش می‌رود و او را تعقیب می‌کند، و او را به قتل می‌رساند، تا اینکه درخت و سنگ ندا می‌دهد: ای روح الله! اینجا یهودی است، و عیسی÷ همه‌ی پیروان او را نیز می‌کشد» [۱۲٩].

در حدیث دیگر رسول خداص می‌فرماید:

«عیسی÷ دجال را نزد باب لد بقتل میرساند» [۱۳۰].

و بعد از کشته شدن دجال؛ بدست عیسی مسیح، و از بین رفتن پیروانش فتنه‌ها پایان می‌پذیرد.

[۱۲۸] لد نام دهکده‌ای است، که در نزدیکی بیت المقدس قرار دارد. (معجم البلدان ۵/۱۰). [۱۲٩] مسند احمد (۳/۳۶٧). [۱۳۰] صحیح مسلم (۲۱۳٧).