صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۳۶- از نهر فرات کوه طلا نمایان می‌شود

۳۶- از نهر فرات کوه طلا نمایان می‌شود

ابو هریرهس روایت می‌کند که رسول خداص فرمود:

«قیامت آنوقت بر پا می‌شود؛ که فرات کوهی از طلا را نمایان کند، مردمان بسیاری برای بدست آوردن آن با یکدیگر می‌جنگند، از هر صد نفری ٩٩ نفر کشته می‌شود، و هر که می‌گوید: کاش من همانا یک نفر می‌بودم» [٩۸].

در روایت دیگر آمده:

«نزدیک است که فرات گنجی از طلا را آشکار نماید، پس کسی که آنجا حاضر بود چیزی بر ندارد» [٩٩].

این نشانی هنوز آشکار نشده، هر چند که برخی معتقد هستند که مراد از طلا، نفت است، ولی همه می‌دانند که نفت طلا نیست، و در لفظ حدیث: «کوه طلا» آمده است.

[٩۸] صحیح مسلم (۲۸٩۴). [٩٩] صحیح بخاری (٧۱۱٩) و صحیح مسلم (٧۲٧۴).