صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۳۵- سخن گفتن درندگان و جمادات با انسان

۳۵- سخن گفتن درندگان و جمادات با انسان

یکی دیگراز نشانه‌های قیامت که رسول خداص برای امت بیان فرموده اینست؛ که جانوران درنده و وحشی، و همچنین جمادات، از چوپ و کفش و غیره با انسان سخن می‌گوید.

ابوسعید خدریس روایت می‌کند رسول خداص فرمود:

«قسم به ذاتی که جانم در دست اوست قیامت بر پا نمی‌شود؛ تا اینکه درندگان با انسان‌ها سخن بگویند، و شلاقش و بنده کفشش با او سخن بگوید» [٩٧].

[٩٧] مسند احمد (۳/۸۳).