صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۳۴- سر زمین عرب دوباره سر سبز و خرم می‌شود

۳۴- سر زمین عرب دوباره سر سبز و خرم می‌شود

ابو هریرهس از رسول گرامیص روایت می‌کند که فرمود:

«قیامت بر پا نمی‌شود تا اینکه سر زمین عرب دوباره سرسبز و دارای باغ‌ها و نهرها گردد» [٩۶].

چنان‌که واضح است سرزمین عرب؛ کوهستان، صحرا، دشت، و ریگستان می‌باشد، اما در قرب قیامت سر سبز می‌شود و به باغستان‌های زیبا تبدیل می‌گردد.

و از این حدیث فهمیده می‌شود که در ایام گذشته بسیار دور سر زمین عرب سر سبز و دارای نهرهای جاری و باغستان‌های زیبا بوده، که قبل از قیامت دوباره بحالت اول خود بر می‌گردد.

[٩۶] صحیح امام مسلم (۱۵٧/۲۳۳٩).