۳۳- قطع رحم و بریدن پیوند خویشاوندی

دین اسلام درباره رعایت حقوق ذو الأرحام سفارشات بسیاری دارد؛ خداوند چنین وعده کرده است: «کسی که صله خویشاوندی را پیوند نماید، خدا او را به خودش وصل نماید، و کسی که صله خویشاوندی را قطع کند، خداوند او را از خود ببرد».

و در حدیث آمده:

«قاطع رحم به بهشت وارد نمی‌‌شود» [٩۳].

پس قطع نمودن روابط خویشاوندی از نشانه‌های قیامت بشمار می‌آید؛ که امروزه بخاطر مال دنیا و سر گرم شدن مردم به تجارت بسیار شده است، ماه‌ها و سال‌ها می‌گذرد، از همدیگر خبری ندارند، و کسی حق خویشاوندی بجای نمی‌آورد.

عبدالله بن عمروب از رسول خداص روایت می‌کند که فرمود:

عبدالله بن عمروب از رسول خداص روایت می‌کند که فرمود: «قیامت بر پا نمی‌شود تا زمانی که زشتی و بی‌حیایی و قطع رحمی ... آشکار و عام شود» [٩۴].

عبدالله بن مسعودس روایت کرده است؛ که رسول خداص فرمود:

«پیش از قیامت تجارت و قطع پیوند خویشاوندی... خواهد بود» [٩۵].

[٩۳] صحیح مسلم (۲۵۵۶). [٩۴] مسند احمد (۲/۲۶۳). [٩۵] مسند احمد (۱/۵۰٩) و حاکم در مستدرک (۴/۴٩۳).