صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۲۸- مسخ شدن چهره‌ها و پدیدار شدن خسف (فرو رفتن در ...

۲۸- مسخ شدن چهره‌ها و پدیدار شدن خسف (فرو رفتن در زمین) و قذف (پر تاب سنگ از آسمان)

عبدالله بن عمروب روایت می‌کند که رسول خداص فرمود: «در امتم مسخ (چهره‌ها)، و خسف (فرو رفتن در زمین) و قذف (پرتاب سنگ از آسمان) خواهد بود» [۸۱].

ام المؤمنین عایشهل می‌گوید: رسول خداص فرمود:

«در آخراین امت؛ خسف و مسخ و قذف، خواهد بود».

عایشه می‌گوید:

عرض کردم: ای رسول خدا! آیا در حالی که نیکان در میان ما هستند، باز هم هلاک می‌شویم؟

فرمود:

«آری هرگاه زشتی (و پلیدی) آشکار گردد» [۸۲].

عبدالله بن مسعودس از رسول خدا روایت می‌کند که فرمود:

«پیش از وقوع قیامت؛ مسخ و خسف و قذف خواهد بود» [۸۳].

در حدیث دیگر رسول خداص فرموده است:

«هرگاه شنیدید که لشکری در زمین فرو رفته است، بدانید که وقوع قیامت نزدیک است» [۸۴].

در قرن‌های گذشته در برخی از نقاط جهان در شرق و غرب خسف صورت گرفته است [۸۵]. همچنین در عصر حاضر در جاهای مختلفی از کره خاکی خسف رخ داده است، و این یک هشداری از طرف خداست، شاید انسان‌های نافرمان و عاصی به سوی خدا باز گردند و توبه کنند.

گفتنی است که خسف و دگرگونی و مبدل شدن چهره‌ها به بوزینه و خوک و همچنین سنگ باران؛ عقوبتی است که خداوند بر شراب خواران و عصیانگران می‌فرستد.

در حدیث دیگر چنین آمده:

«گروهی از امت من شراب را می‌نوشند و آن را به نام دیگری می‌نامند، در حالی که رقاصان و ترانه خوانان بر سر آن‌ها موسیقی می‌نوازند و ترانه می‌خوانند، خداوند آن‌ها را در زمین فرو می‌برد، و برخی از آن‌ها را به بوزینه و خوک تبدیل می‌کند» [۸۶].

[۸۱] امام احمد (۲/۲۱۸) و ابن ماجه (۴۰۶۰) روایت کرده است. [۸۲] امام ترمذی (۲۱۸۵) روایت کرده است. [۸۳] امام ابن ماجه ( ۴۰۵٩ ) روایت کرده است. [۸۴] مسند احمد (۶/۳٧۸). [۸۵] به فتح الباری (۱۳/۸۴) وعون المعبود (۱۱/۴۲٩) رجوع کنید. [۸۶] حدیث صحیح ابن ماجه (۴۰۲۰) روایت کرده است.