۲۵- زلزله‌های بسیار:

هر چند که امروزه دانشمندان برای زلزله، تفسیر و تحلیلهای طبیعی ارائه می‌دهند، که بر اثر فعل و انفعالات بوقوع می‌پیوند، شکی نیست بر خشم و غضب الهی دلالت دارد، و برای انسان‌ها همانند یک زنگ و آژیر خطری است تا اینکه از خواب و غفلت بیدار شده و بخود آیند، پس بنابراین زلزله، برای مؤمنان پند و عبرتی است برای عاصیان و نافرمانان شکنجه و عذابی است.

حضرت رسول اللهص فرمودند:

«قیامت بر پا نمی‌شود، تا اینکه زمین لرزه‌های بسیار رخ دهد» [٧۲].

و در حدیث دیگر چنین آمده:

«قبل از قیامت مرگ و میر بسیار خواهد بود، و بعد از آن سال‌های پر زلزله خواهد آمد» [٧۳].

امام حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری می‌نویسد:

بدرستی که زمین لرزه‌های بسیاری در سرزمین‌های شمال و مشرق و مغرب، صورت گرفته است، و لیکن ظاهراً آنچه مراد این حدیث است، اینست که زیاد و همه جا و پی در پی باشد [٧۴].

[٧۲] امام بخاری (٧۱۲۱) روایت کرده است. [٧۳] امام احمد (۴/۱۰۴) روایت کرده است. [٧۴] فتح الباری (۱۳/٩۳ ـ ٩۴) .