۲۴- آزمندی و بخل زیاد:

یکی دیگر از نشانه‌های قیامت اینست که مردم هر چه مال و دارائی آن‌ها بیشتر گردد به طمع و بخل آنان نیز افزده می‌گردد، دین مبین اسلام پیروانش را به انفاق و خرج کردن در راه خدا ترغیب و تشویق نموده است، و فرموده، انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که فرد محتاجی را نیابید که به وی صدقه دهید.

حضرت ابو هریره از رسول خداص روایت می‌کند که فرمودند:

«از نشانه‌های قیامت اینست که بخل و آزمندی بسیار گردد» [٧۰].

علماء می‌گویند:

در طول تاریخ بخل وجود داشته و افراد بخیل همیشه بوده‌اند ولی در قرب قیامت چنین بین مردم زیاد می‌شود، بطوری که یکدیگر را به عدم انفاق و دست نگه داشتن، و بخل ورزیدن، سفارش می‌کند.

امام ابن حجر می‌فرماید:

این نوع بخل در هر چیزی دیده می‌شود، بطوری که عالم در تعلیم علم و فتوا دادن بخل می‌ورزد، صنعت گر در صنعتش، و حاضر نیست به کسی بیاموزد، و شخص غنی و توانگر نیز با مال خودش بخل می‌ورزد، تا اینکه فقیر از بین برود، و از گرسنگی هلاک شود [٧۱].

[٧۰] امام طبرانی روایت کرده است (مجمع الزوائد ٧/۳۲٧). [٧۱] فتح الباری (۱۳/۲۰).