صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۱۶- رقابت با یکدیگر در ساختن ساختمان‌های بلند:

۱۶- رقابت با یکدیگر در ساختن ساختمان‌های بلند:

این نشانی همچنان‌که پیامبر گرامی مان فرموده بود، بعد از عصر نبوت، با آغاز فتوحات اسلامی، و بدست آمدن کنزها و گنجینه‌های دنیا شروع گردید، و رفته رفته رو به پیشرفت است، و این روزها ما شاهد هستیم که بینوایان و چوپانان و پا برهنه گان در بنای ساختمان‌های مجلل و بلند بر یکدیگر سبقت می‌جویند و فخر می‌فروشند.

در حدیث جبرئیل چنین آمده:

« ... من تو را از نشانه‌های قیامت آگاه می‌سازم، هنگامی که چوپانان در ساختمان سازی بر یکدیگر سبقت بجویند و فخر فروشی کنند...» [۵۲].

و در روایت امام مسلم:

«افراد لخت و پا برهنه گان و بینوایان گوسفند چران‌ها در ساخت و ساز و بلندی آن به یکدیگر فخر بفروشند» [۵۳].

[۵۲] امام بخاری(۵۰) و امام مسلم (۱۰) روایت کرده‌اند. [۵۳] کتاب الایمان (۱/۱۵۸).