صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۱۴- آشکار شدن ساز و موسیقی و رقص و همچنین جایز دان...

۱۴- آشکار شدن ساز و موسیقی و رقص و همچنین جایز دانستن آن:

سهل بن سعد از رسول خداص روایت می‌کند که فرمود:

«در آخر زمان (خسف) فرو رفتن در زمین، و (قذف) پر تاب سنگ آسمان و مسخ (چهره‌ها) خواهد بود».

عرض شد: یا رسول الله! چه وقتی؟

فرمود:

«هنگامی که آلات موسیقی و ساز، و زنان آواز خوان آشکار، و بسیار شوند».

متأسفانه امروزه امت اسلامی مبتلا و دامنگیر همه این‌ها است، به هر سوی که بنگریم صدای آواز و موسیقی بلند است، و زنان و مردان هنرپیشه و رقاص گوی هرمیدانی را ربوده‌اند.