صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۱) شهادت خلیفه مسلمین حضرت عثمان بن عفان:

۱) شهادت خلیفه مسلمین حضرت عثمان بن عفان:

بعد از شهادت سیدنا عمر فاروقس که قلعه و دروازۀ محکمی در مقابل فتنه بودند، فتنه‌ها یکی بعد از دیگری آشکار و هویدا شد، و منافقین توانستند که بیشتر رشد کنند و خود را در صفوف مسلمانان جای دهند.

پس اولین فتنه، کشته شدن حضرت عثمان توسط داعیان شر بود، آن کسانی که از عراق و مصر آمده بودند و به شهر مدینه یورش بردند و خلیفه مسلمین را شهید کردند.

و با شهادت حضرت عثمان، در صف مسلمانان شکاف ایجاد شد، و در میان صحابه پیامبر جنگ و خونریزی در گرفت.

روزی رسول اکرمص بر تپه‌ای از تپه‌های مدینه بالا رفتند، فرمودند: «آیا آنچه من می‌بینم شما می‌بینید؟».

عرض کردند: خیر، فرمودند:

«همانا من فتنه‌های را می‌بینم که مانند دانه‌های باران در خانه‌ها و منازل شما فرو می‌ریزد» [۲٧].

امام نووی/ در شرح این حدیث چنین می‌نویسد:

تشبیه فتنه به دانه‌های باران، در کثرت و عمومیت آن است، یعنی بسیار است و همه مردم را در بر می‌گیرد، و مخصوص گروه و طائفه خاصی نیست، و این حدیت اشاره دارد.

به جنگ‌های که بین صحابه صورت گرفت، مثل جنگ جمل، صفین و واقعه حره و شهادت عثمان و حضرت حسینب... [۲۸].

[۲٧] امام بخاری (۱۸٧۸) و امام مسلم(۲۸۸۵) روایت کرده است. [۲۸] شرح صحیح مسلم (۱۸/۸).