صفحه نخست عقاید (کلام) نشانه های قیامت در پرتو روایات صحیح ۵- زیاد شدن مال و دارائی و بی‌نیاز شدن از صدقه

۵- زیاد شدن مال و دارائی و بی‌نیاز شدن از صدقه

حضرت أبو موسیس از حضرت رسول خداص روایت می‌کند که فرمودند: «بدون شک بر مردم زمانی خواهد آمد که شخص ثروتمند، با خودش طلاء برای صدقه دارد کسی را نمی‌یابد که از وی بپذیرد» [۱٩].

ابو هریرهس می‌گوید: رسول اللهص فرمودند:

«قیامت بر پا نمی‌شود مگر تا زمانی که مال و دارائی در میان شما بسیار شود (و خزانه‌ها لبریز گردد) تا جای که شخص پول‌دار صاحب مال نگران است، که چه کسی صدقه را از وی می‌پذیرد، شخصی را برای گرفتن صدقه فرا خوانده می‌شود آنگاه او می‌گوید: من به آن حاجت و نیازی ندارم» [۲۰].

رسول گرامیص در احادیث بسیار در بارۀ اینکه مال و اموال زیاد می‌شود فرموده است، و همچنین فرموده که خداوند گنجینه‌های زمین به این امت عطا می‌فرماید.

«دو گنجینه سرخ (طلا) و سفید (نقره) بمن عطا شد» [۲۱].

در حدیث دیگر می‌فرماید: «همانا کلید گنجینه‌های زمین به من داده شد» [۲۲].

عدی بن حاتمس می‌گوید:

من در خدمت پیامبرص حاضر بودم، ناگاه فردی آمد از فقر و تنگدستی به حضرت شکایت کرد، سپس فرد دیگری آمد و از راهزنی شکایت کرد، آنگاه حضرتص فرمودند:

«ای عدی! آیا تو سرزمین حیره را دیده‌ای؟»

عرض کردم:

ندیده‌ام، ولی در باره آن شنیده‌ام.

فرمودند:

«اگر عمرت طولانی شود، خواهی دید که یک زن به تنهایی از حیره بلند می‌شود، و به مکه می‌رود، و طواف خانه خدا را بجای میآورد، و از کسی بجز خدا نمی‌ترسد».

عدی می‌گوید:

من با خودم گفتم: پس در آن هنگام دزدان و راهزنان قبیله طی کجا هستند؟.

«و اگر زنده بودی، یقیناً گنجینه‌های کسرا را فتح خواهید کرد».

عرض کردم: کسرا پسر هرمز؟.

فرمودند: «کسرا پسر هرمز، و اگر زنده بودی مردمانی را خواهید دید که به پری کف دستشان طلا یا نقره در دست دارند و دنبال کسی هستند که از آنان بپذیرد، پس کسی را نمی‌یابند...».

عدی می‌فرماید:

بدرستی که من با چشمان خودم دیدم، که زن از حیره تا مکه سفر می‌کرد، و طواف خانه خدا را بجا می‌آورد، و از کسی جز خدا نمی‌ترسید، و خودم از زمرۀ کسانی بودم که گنجینه‌های کسرا پسر هرمز را فتح کردیم، و شما اگر عمر کردید آنچه که ابو القاسم پیامبرص فرمودند خواهید دید [۲۳].

شکی نیست که بسیاری از این پیش‌گوئی‌های رسول اکرمص به تحقق رسیده است، و در زمان صحابه کرام  به سبب فتوحات بسیار مال و اموال بسیار گردید، و اموال و دارائی فارس و روم را تقسیم نمودند، همچنین در زمان خلافت عمر بن عبد العزیز/ آنقدر مال و دارائی زیاد شده بود [۲۴]، فردی که می‌خواست صدقه‌ای بدهد شخصی را نمی‌یافت که از وی بپذیرد.

و همچنان مال بیشتر و بیشتر خواهد شد، و بخصوص در هنگام ظهور حضرت مهدی و آمدن حضرت عیسی÷، زیرا که در آن هنگام زمین آنچه از گنجینه و دفینه در درون خود دارد، بیرون می‌ریزد.

[۱٩] صحیح بخاری (۱۳۴۸) و صحیح امام مسلم کتاب زکات شماره (۱۰۱۲). [۲۰] صحیح امام بخاری (۱۳۳۶) و صحیح امام مسلم کتاب زکات (۱۵٧). [۲۱] صحیح امام مسلم کتاب فتن(۲۸۸٩). [۲۲] صحیح بخاری (۶۵٩۰) و صحیح مسلم کتاب فضائل (۲۲٩۶). [۲۳] صحیح بخاری کتاب مناقب (۳۴۰۰). [۲۴] به فتح الباری (۱۳/۸٩) رجوع شود.