کوبنده (القارعة):

خداوند کریم می‌فرماید:

﴿ٱلۡقَارِعَةُ١ مَا ٱلۡقَارِعَةُ٢ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ٣[القارعة: ۱-۳] [۴].

«فرو کوبنده. چیست (آن) فرو کوبنده؟ و تو چه دانی که (آن) فرو کوبنده چیست؟».

[۴] به کتاب (الفتن) تألیف امام ابن کثیر رجوع شود.