نزدیک (الآزفة):

خداوند می‌فرماید:

﴿أَزِفَتِ ٱلۡأٓزِفَةُ٥٧[النجم: ۵٧].

«قیامت نزدیک شده است».